Werkwijze

Hoe snel kan ik met de behandeling starten?

1) De schriftelijke oproep

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u thuis een schriftelijke oproep voor een eerste afspraak.

2) De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u de verwijsbrief mee. Er zal een intakegesprek plaatsvinden. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd, zodat de logopedist kan bepalen welk onderzoek verricht dient te worden.

3) Het onderzoek

Na het intakegesprek volgt het onderzoek, zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. De logopedist stelt daarna een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken.

Hierna zal de behandeling starten.

4) Behandeling

Behandelingen gaan altijd op afspraak. We streven ernaar om een vast behandelmoment op een vaste dag in de week af te spreken. Hierdoor wordt gegarandeerd dat er voldoende oefentijd tussen de behandelingen in zit.

Wanneer kinderen worden behandeld, dan is het gebruikelijk dat de ouders bij de behandelingen aanwezig zijn. Hoe meer betrokken de ouders zijn, hoe groter het effect van de behandelingen is op het verhelpen van de klachten van het kind.

5) Afronding van de behandeling

Na enige tijd vindt een evaluatie plaats van het verloop van de behandeling. Op die manier kan worden besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd.

De behandeling wordt afgerond indien:

  • De klachten verholpen zijn,
  • De verwachting is dat logopedie geen verder effect meer heeft,
  • De patiënt verscheidene keren niet komt opdagen zonder iets van zich te laten horen,
  • Nota’s niet of niet tijdig worden betaald.

6) Enquête

Om de hoogste kwaliteit vast te houden is Logopediepraktijk Overvecht constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit. Uw input is daarvoor erg belangrijk. Daarom wordt aan het einde van de behandeling gevraagd om een enquête in te vullen die u wordt toegestuurd door CTO-Logo, een onafhankelijk bureau. In deze enquête kunt u aangeven hoe u de behandeling heeft ervaren. Deelname aan deze enquête wordt erg op prijs gesteld.

Wilt u klachten laten verhelpen? Jaarlijks verhelpen de logopedisten van Logopediepraktijk Overvecht de klachten bij meer dan 500 mensen in Utrecht.

 

Maak direct een afspraak via onze nieuwe website Logopedie Direct

Contact

Tel. 06 - 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl