Adem

Last van problemen met ademen?

Hyperventilatie

Wat is het? Bij hyperventilatie is de ademhaling te snel en/of te diep. Hyperventilatie kan plotseling optreden. Dit wordt de ‘acute vorm’ genoemd. Daarnaast kan hyperventilatie ook langdurig zijn. Dan wordt gesproken van de ‘chronische vorm’.

Gevolg: Hyperventilatie kan het volgende veroorzaken: duizeligheid, tintelingen, ademnood en hartkloppingen. Hierdoor kunnen gevoelens van angst ontstaan of je gaat plaatsen en/of situaties vermijden, zoals bijvoorbeeld het openbaar vervoer.

Behandeling: De logopedist kan ontspannings- en ademoefeningen geven. Het leren omgaan met angstgevoelens is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Longproblemen

Wat is het? Longproblemen kunnen onder andere ontstaan bij langdurige aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis longemfyseem en COPD. Het ademen lijkt dan niet vanzelf te gaan en je krijgt het benauwd, wordt nerveus en kortademig. Ook gebeurt het inademen hoorbaar, happend en op erg onlogische momenten (of: weinig economisch).

Gevolg: Door onvoldoende lucht kunnen te weinig woorden op één adem worden gesproken. Longproblemen kunnen het volgende veroorzaken: gevoelens van angst, een slechte verstaanbaarheid (die de communicatie bemoeilijkt), heesheid en een verminderde conditie.

Behandeling: Door het leren van een ontspannen manier van ademen (buikademing) wordt het ademtempo trager. Het gevolg is dat de adem zich verdiept.

Verkeerde spreekadem

Wat is het? Tijdens het spreken wordt op onlogische momenten ingeademd.

Gevolg: Er ontstaan problemen met de verstaanbaarheid van het spreken en met de stem. Een verkeerde spreekadem kan snel een gewoonte worden.

Behandeling: De logopedist leert u om op de juiste momenten te ademen tijdens het spreken. Hierdoor verdwijnen de klachten.

Maak direct een afspraak via onze nieuwe website Logopedie Direct

Contact

Tel. 06 - 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl