Taal

Last van problemen met taal?

Vertraagde of afwijkende taalontwikkeling

Wat is het? Bij een taalontwikkelingsstoornis blijft het spreken van het kind achter bij dat van zijn leeftijdgenootjes. Het kind heeft bijvoorbeeld een te kleine woordenschat; het maakt nog geen zinnen; het haalt de volgorde van woorden in de zin door elkaar of spreekt woorden verkeerd uit.

Gevolg: Het gevolg is meestal dat een kind zijn boodschap niet duidelijk kan maken. Een kind dat niet verstaanbaar is en zich niet kan uiten, kan met boos en opstandig gedrag reageren. Ook kan het kind in een sociaal isolement komen. Uiteindelijk kan dit leiden tot gedrags- en/of leerproblemen op school.

Behandeling: De logopedist zal samen met de ouder werken aan het uitbreiden van de woordenschat en het aanleren van de juiste zinsstructuren, waardoor het kind (eenvoudige) boodschappen begrijpt en kan gebruiken.

 

Meertaligheid bij kinderen

Wat is het? In de regel kan een kind tot de leeftijd van twaalf jaar meerdere talen probleemloos leren spreken. Bij onvoldoende taalaanbod in de eigen of tweede taal kan er een achterstand ontstaan.

Gevolg: Een taalachterstand kan een bedreiging vormen voor de schoolcarrière.

Behandeling: De logopedist onderzoekt waar de problemen liggen bij de meertalige ontwikkeling. De behandeling bestaat uit het begeleiden van de ouders en de directe omgeving in het stimuleren van het taalaanbod.

 

Meertaligheid bij volwassenen

Wat is het? Sommige anderstalige volwassenen hebben moeite met de klankvorming en de juiste toepassing van intonatie, ritme en snelheid in de Nederlandse taal.

Gevolg: De spraakproblemen kunnen een beperking vormen bij het volgen van een opleiding of bij het uitoefenen van een beroep.

Behandeling: De logopedist onderzoekt de uitspraak. De logopedist traint de luistervaardigheid en leert de juiste articulaties aan.

 

Afasie

Wat is het? Afasie is een taalstoornis die ontstaat na hersenletsel, door bijvoorbeeld een CVA (beroerte), hersentumor of ongeval.

Gevolg: Mensen met afasie kunnen problemen hebben met het gebruiken en begrijpen van taal en dus ook met lezen en schrijven.

Behandeling: De logopedist probeert het begrijpen en gebruiken van de taal te stimuleren en geeft de directe omgeving uitleg over de soort van afasie. Wanneer de communicatie zeer ernstig verstoord is, begeleidt de logopedist u bij de keuze (en het gebruik) van een communicatiehulpmiddel, zoals een spraakcomputer.

 

Maak direct een afspraak via onze nieuwe website Logopedie Direct

Contact

Tel. 06 - 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl