Spraak

Last van spraakklachten?

Articulatieproblemen

Wat is het? Bij problemen met de articulatie gaat het om spraakklanken die worden weggelaten, vervangen of vervormd. De bekendste articulatiestoornis is slissen of lispelen waarbij de ‘s’ verkeerd wordt uitgesproken. Onder een articulatiestoornis vallen ook problemen met de ‘r’ en andere klanken.

Gevolg: De verkeerde klank kan ertoe leiden dat een kind in de klas ermee wordt geplaagd. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.

Behandeling: De logopedist leert de juiste klank(-en) aan en leert hoe ze toegepast kunnen worden in het spontane spreken. Hierdoor worden de articulatieproblemen verholpen.

Nasaliteit

Wat is het? Van nasaliteit spreken we wanneer de spraak afwijkt omdat ze te veel of juist te weinig door de neus klinkt.

Gevolg: De spontane spraak klinkt erg door de neus of ‘verkouden’.

Behandeling: De logopedist doet onderzoek; indien nodig zal een KNO-onderzoek worden aangevraagd. Tijdens de behandeling worden de gehemeltespieren getraind om de neusklank te verminderen of worden resonansoefeningen gedaan om de stem meer draagkracht te geven.

Gehemeltespleet (schisis)

Wat is het? Tijdens de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder zijn delen van de kaak, het gehemelte en/of van de lip onvoldoende samengegroeid, met als gevolg een lip-, kaak- en/of gehemeltespleet.

Gevolg: Hierdoor kunnen problemen ontstaan met het drinken, voeden en/of het spreken.

Behandeling: Vanaf de geboorte zal de baby op een aangepaste manier voeding moeten krijgen. De logopedist geeft ouders advies over het voeden, het stimuleren van bewegingen, het gevoel in de mond en het stimuleren van spraak en taal. Ook wordt luister- en articulatietraining gegeven. De logopedist werkt hierbij nauw samen met het schisisteam (logopedist, plastisch chirurg, kinderarts, KNO-arts, orthodontist, tandarts, kaakchirurg, psycholoog).

Stotteren

Voor problemen met stotteren verwijzen wij u graag door naar de pagina “stotteren“.

Broddelen

Wat is het? Broddelen is vaak een combinatie van de volgende factoren: een slappe uitspraak, een hoog spreektempo, woorden in elkaar schuiven, woorden niet volledig uitspreken, lettergrepen overslaan, woorden en klanken herhalen, stopwoorden en/of starters gebruiken, veel versprekingen, goed beginnen en dan sneller gaan, en monotoon spreken.

Gevolg: Het spreken klinkt slordig en vaak moeilijk verstaanbaar.

Behandeling: De logopedist onderzoekt de oorzaak van het onduidelijke spreken. Daarna start een luister- en articulatietraining. Belangrijk bij de behandeling is het stimuleren van de eigen feedback op het langzamer en bewuster spreken.

Dysartrie

Wat is het? Dysartrie is een spraakstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. Hierdoor zijn zowel de ademing, als de stemgeving en de uitspraak verstoord.

Gevolg:  Door dysartrie is het spreken vaak moeilijk te verstaan. Ook wordt geregeld eentonig of nasaal gesproken. Daarnaast klinkt de stem zacht en/of hees en kan speekselverlies optreden.

Behandeling: De logopedist kan de spieren van de mond trainen waardoor de spraak ‘pittiger’ gaat klinken en beter verstaanbaar is.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie

Wat is het? Bij een verbale ontwikkelingsdyspraxie komt de spraak van een kind niet of moeilijk op gang en heeft het kind zichtbaar moeite met het vormen van de klanken. Woorden worden onduidelijk uitgesproken. Klanken worden weggelaten, vervangen door andere klanken, of komen binnen het woord op een andere plaats terecht.

Gevolg: Doordat het kind zich niet kan uiten kunnen gedragsproblemen en/of een sociaal isolement ontstaan.

Behandeling: Logopedie oefent de bewegingen en de coördinatie van de tong, lippen, kaak en gehemelte, de vorming van de spraakklanken en geeft luister- en spraaktraining. Hierdoor worden de spraakklachten verholpen en kan het kind zich weer uiten.

Ziekte van Parkinson

Wat is het? De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij o.a. bewegingsstoornissen optreden. De ziekte kenmerkt zich door beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid.

Gevolg: De ziekte van Parkinson heeft gevolgen voor het spreken: de stem wordt zachter, de mimiek gaat verstijven, de verstaanbaarheid wordt slechter en er zijn problemen met de coördinatie van de adem. Tijdens het spreken treedt een versnelling van het tempo op ten koste van de verstaanbaarheid. De stem klinkt zacht, vlak en monotoon. Naast problemen met de spraak kunnen problemen met kauwen en slikken ontstaan, waardoor steeds vaker verslikken optreedt (in eerste instantie bij drinken, later ook bij vast voedsel). Ook kan speekselverlies voorkomen.

Behandeling: Vanuit Logopediepraktijk Overvecht zijn een aantal logopedisten aangesloten bij ParkinsonNet. Dat is een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Er wordt nauw samengewerkt met de neurologen en andere therapeuten in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd.

Maak direct een afspraak via onze nieuwe website Logopedie Direct

Contact

Tel. 06 - 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl