Stotteren

Wat is het? Stotteren is een spraakstoornis waarbij de spraakbewegingen niet vloeiend verlopen. Dit uit zich bijvoorbeeld in: het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden van klanken, of het blokkeren bij het op gang komen van de klankvorming. De spraakklanken kunnen er dan met veel moeite worden uitgeperst.

Gevolg: Wanneer het stotteren ernstiger wordt, kunnen secundaire symptomen voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld: meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Omdat stotteren de communicatie ernstig kan verstoren, kan ook spreekangst ontstaan of het vermijden van plaatsen en/of situaties.

Behandeling: De logopedist doet onderzoek, waarop de therapie wordt afgestemd op het leren accepteren van het stotteren en het spreken meer ontspannen laten verlopen.

Maak direct een afspraak via onze nieuwe website Logopedie Direct

Contact

Tel. 06 - 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl