Stem

Last van klachten bij stemgebruik?

Keelklachten

Wat is het? Er wordt gesproken van keelklachten wanneer de keel geïrriteerd is, pijnlijk is, branderig of dichtgeknepen aanvoelt. Ook kan een propgevoel in de keel ontstaan. Deze klachten kunnen ontstaan door intensief verkeerd stemgebruik of door maagzuur.

Gevolg: Als gevolg hiervan voelt de keel pijnlijk aan, de stem klinkt hees en hoesten en kuchen kan ontstaat. Als deze klachten veelvuldig optreden kan dit stemklachten veroorzaken.

Behandeling: Bij langdurige keelklachten (langer dan twee weken) is het raadzaam om een arts of KNO-arts te raadplegen. De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een ontspannen manier te gebruiken. Hierdoor verdwijnen de stemklachten en neemt de draagkracht van de stem toe.

Heesheid

Wat is het? We spreken van heesheid wanneer de stem schor, krakerig, hees en met een ruis klinkt. Vaak ontstaan ook samenhangende symptomen zoals: hoesten, te luid, te zacht, te hoog, te laag of te geknepen spreken.

Gevolg: Door heesheid voelt de keel pijnlijk aan. Ook is het spreken vermoeiend. Door heesheid ontstaat er soms een afwijking aan de stembanden, zoals stembandknobbeltjes en wordt zingen steeds moeilijker.

Behandeling: Bij langdurige keelklachten (langer dan twee weken) is het raadzaam om een arts of KNO-arts te raadplegen. De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een ontspannen manier te gebruiken, waardoor de stemklachten verdwijnen en de draagkracht van de stem toeneemt.

Te lage of te hoge spreekstem

Wat is het? Wanneer de spreekstem als te hoog of te laag wordt ervaren spreken we van verkeerd stemgebruik.

Gevolg: Bij langdurig spreken ontstaan stemklachten, slaat de stem over of mist de stem aan draagkracht.

Behandeling: De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een ontspannen manier te gebruiken waardoor de stemklachten verdwijnen en de draagkracht van de stem toeneemt. Soms is ook begeleiding van een psycholoog gewenst.

Stembandknobbels

Wat is het? Bij stembandknobbeltjes (ontstaan na forceren van de stem) kunnen de stembanden niet goed meer sluiten.

Gevolg: Als gevolg van stembandknobbels ontstaat pijn in de keel, heesheid en een moe gevoel tijdens spreken.

Behandeling: Een chirurgische ingreep (KNO-arts) is soms noodzakelijk in combinatie met stemtherapie. De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een ontspannen manier te gebruiken, waardoor de stembandknobbeltjes verdwijnen en de draagkracht van de stem toeneemt.

Stembandpoliepen

Wat is het? Van stembandpoliepen wordt gesproken wanneer kleine goedaardige gezwellen op de stembanden ontstaan, waardoor de stembanden niet goed kunnen sluiten.

Gevolg: Als gevolg hiervan ontstaan heesheid, een pijnlijk gevoel in de keel en wordt de stem moe tijdens spreken.

Behandeling: Een chirurgische ingreep (KNO-arts) is meestal noodzakelijk in combinatie met stemtherapie. De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een ontspannen manier te gebruiken waardoor de poliepen niet meer terug komen en de draagkracht van de stem toeneemt.

Stembandoedeem

Wat is het? Bij stembandoedeem is sprake van een vochtophoping onder het slijmvlies van de stembanden. Daardoor kunnen de stembanden niet goed sluiten. Stembandoedeem ontstaat als gevolg van roken en van intensief stemgebruik.

Gevolg: Als gevolg klinkt de stem vaak hees en/of schor en is opvallend laag.

Behandeling: Een chirurgische ingreep is vaak noodzakelijk. Een belangrijke voorwaarde voor het optimaliseren van de behandeling, is het stoppen met roken. De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een ontspannen manier te gebruiken. Hierdoor komt het stembandoedeem niet meer terug en neemt de draagkracht van de stem toe.

Stembandverlamming

Wat is het? Van een stembandverlamming spreekt men wanneer een of beide stembanden tijdens het spreken geheel of gedeeltelijk bewegingloos zijn.

Gevolg: Door stembandverlamming kan de stem zeer hees klinken en weinig draagkracht hebben. Ook kunnen er ademproblemen zijn.

Behandeling: De logopedist kan door stemtherapie leren de stem op een zo ontspannen manier te gebruiken waardoor de draagkracht van de stem toeneemt.

Strottenhoofdkanker

Wat is het? De stemgeving kan verminderd zijn na een operatie of bestraling van een tumor in het strottenhoofd. Daarnaast kunnen ook problemen met slikken ontstaan.

Gevolg: Na de bestraling of operatie is spreken vrijwel niet mogelijk en zal een nieuwe manier van spreken moeten worden aangeleerd.

Behandeling: De logopedist leert u de restkwaliteit van de stem met oefeningen en technieken zo goed mogelijk benutten. Als dat niet mogelijk is zal de logopedist u helpen om op een andere manier te leren spreken.

Maak direct een afspraak via onze nieuwe website Logopedie Direct

Contact

Tel. 06 - 54 32 77 26
info@logopedie-direct.nl